VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2018

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2018-01-17
Månadsmöte
Annie Bengtsson
Kända ädelstenars historia.
Gemmologen Annie Bengtsson är ordförande för Sveriges Gemmologiska Riksförening – kunskap på högsta nivå!

2018-02-21
Årsmöte
Efter ett kort medlemsmöte och fika tar års­mötesförhandlingarna vid. Underlaget till dem – dagordning, räkenskaperna, budget med mera – finns i Medlemslitofilen som skickades ut i början av februari. Motioner lämnas till styrelsen i god tid före mötet (senast dock två veckor före mötet).

2018-03-21
Medlemsmöte
Geolog Per Nysten:
Rättelse, texten i Litofilen 2017-4 blev fel. Det ska vara:
Manganrika malmer i Norberg.

Järngruvorna Assessorskan, Fredriksgruvan, Bålsjöbergskronan och Hästefältet i Norbergsområdet håller manganmineral men även arsenater. Kan det vara malmer av Långbantyp?

2018-04-08
Exkursion till Torbjörn Lorin.
Guide är
Torbjörn Lorin
Torbjörn visar sin mineralsamling samt bilder på mineral. Samling kl 9 vid Kofallsvägen 42 i Frövi.
Total körsträcka ca 240 km.
Anmälan till Allan Ekberg, 0707-98 15 71 senast 4/4 

2018-04-18
Medlemsmöte
Vår styrelsemedlem Suzanne Ekwall var under 2016 (2/11–12/11) på en Mindatkonferens i Myanmar (fortfarande mera känt som Burma). Hennes föredrag är för det första en spännande reseberättelse, men så bjuder det också på berättelser om stenletaräventyr och på referat från konferenserna. Mindat skapades för ca 25 år sedan som databas för mineral (drygt 5000 nu) och mycket som hänger ihop med dem, t.ex. bilder och fyndlokaler.

2018-04-21
Exkursion
Emil Gregori kommer att guida oss till ett antal spännande platser runt om Falun. et kommer bli en lång dag, därför samlas vi tidigt på parkeringen vid Falugruva. Medtag matsäck så att den räcker för hela dagen.
Samling kl 8 vid Falu gruva.
Total kör-sträcka ca 350 km.
Anmälan till Allan Ekberg, 0707-98 15 71 senast 18/4.

2018-05-16 (OBS inte den 14:e)
Medlemsmöte
Bengt Högrelius: Geologiskt intressanta platser i Bergslagen
Titeln säger allt!

Långresa
Varken resmål och datum är ännu bestämda. Mest sannolikt datum är Kristi himmelfärd i maj. Som resmål diskuterar vi i styrelsen t.ex. Järnets historia i Bergslagen eller varför inte En resa till Smålands geologi med gruvbesök, hyttor och guldvaskning. Information kommer i medlemsnumret i början av februari. Vi diskuterar även samarbete med SAGS kring en resa till Sydnorge, men där är inget bestämt än.


Andra års program med kort referat:
Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2018-02-12


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2018 Text och form Allan Ekberg ; Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)