VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM hösten 2004

EXTRA 31/7-1/8 2004
Gruvans Dagar i Sala.
VAGS deltar under Gruvans Dagar. Allmän information http://www.sala.se/salasilvergruva .

Eric Lundberg mineralguidade barn på varphögarna. Vad roligt det var sa Eric, barnen var så entusiastiska.
VAGS Informationsstånd
1 Bror Jansson, Maj-Britt Porsander och Eric Lundberg vid VAGS informationsstånd. Foto: Frej Sandström.

2004 08 22
Exkursion till Norduppland
Reseledare Lennart Öhman
Lokal guide: Göte Brunnberg

Tidigare planerat mål var Herräng men rekognosering på platsen har visat att det inte är ett mindre bra utflyktsmål. Men det finns kalkbrott och järngruvor med intressanta skarnmineral på andra ställen i Norduppland som vi kan ägna oss åt. Vi kan välja mellan Jakob Edbergs gruva, Liängen och Vigelsbo.

Mötesplats och tidpunkt: Storcentret i Norrskedika drygt 5 km norr om korsningen mellan väg 288 och 76, kl 10.00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 300 km.

2004 08 25
Månadsmöte. Sommarens fynd
Gunnar Ryman m fl

Efter sommaruppehållet ägnar vi som vanligt augustimötet till att identifiera sommarens mineralfynd. Tag gärna med egna mikroskop för att undvika trängsel!

På mötet visade bland annat Britta Bäckman vad som hittats under utflykten till Norduppland vid Jakob Edbergs Gruva .

Britta Bäckmans stuffer från Jakob Edbergs Gruva
Brittas stuffer

2004 09 11
Exkursion till Baggetorp
Guide: Eric Lundberg
Fyndigheten är belägen vid Tjellmo i norra Östergötland. Där finns wolframit, fin molybdenglans, kopparkis och en del andra spännande saker i en lokal i närheten, som våra guider på plats - Sven Persson, Nils-Åke Bråtner och Ingvar Andersson - lovat visa oss!

Mötesplats och tidpunkt: Korsningen väg 51 - väg 21, kl 10.00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 350 km.

Referat och foton från Frej Sandström:
Åtta personer besökte Baggetorp för att leta efter volframit.
Varphögarna är här liksom på många andra ställen genomgrävda på ytan, men med litet ansträngning kan man gräva sig ner till fyndiga lager. Samtliga deltagare hittade volframit av varierande kvalitet. Priset togs av Lennart Öhman som plockade upp en superstuff som låg på ytan.

Efter besöket i Baggetorp bjöd våra lokala värdar på ytterligare en gruva: Fläskgruvan i närheten av Ljusfallshammar. Gruvan har brutits på sulfidmalmer lång tillbaka i tiden och varpen var därför kraftigt vittrad. Man kunde hitta zinkblände, blyglans och kopparkis.

Fyndgranskning Vid Fläskgruvevarpen

1 Lennart Öhman och Ingvar Andersson granskar sina fynd
2 Vid Fläskgruvans varp

2004 09 15
Hyperitdiabas - det svarta guldet
Allan Ekberg

Hyperitdiabas hittas i gränsen mellan det sydvästsvenska gnejsområdet och granitbältet i öster, från Värmland ned till Skåne. I trakten Nordöstskåne – västra Blekinge och södra Småland är diabasen exceptionellt svart och bryts som monumentalsten. Allan berättar om diabasen och visar bilder bl a på konstverk.

Konvex yta på brottstycke
Allan Ekberg visar den konvexa ytan i ett brottstycke av hyperitdiabas

2004 09 18
Geologins dag
I ett marknadsstånd informerar Västerås Amatörgeologiska Sällskap om geolgi och föreningens verksamhet. Vi visar även kartor, böcker, Västmanlands landskapssten och andra stenar och mineral samt hjälper till att identifiera dina stenfynd.

Plats och tidpunkt: Stora Torget i Västerås, kl 10:00 - 15:00.

Logo, Geologins Dag

Information om övriga arrangemang 2004 kan hittas bland annat under internetadressen http://addon.webforum.com/geologinsdag/evenemang/event_list_2004.asp.


För allmän information om Geologins Dag: klicka på loggan till vänster.

Många förbipasserande blev intresserade när de fick syn på en plansch med Sveriges landskapsstenar. Västmanlands landskapssten är kvartsbandad blodstensmalm.
Maj-Britt Porsander och Eric Lundberg vid plansch med landskapsstenar
Maj-Britt Porsander och Eric Lundberg vid planschen med Sveriges landskapsstenar.

2004 09 22

EXTRA Utflykt till ett nytt stenbrott

En kvällsutflykt ordnades till gnejbrottet mellan Trummelsberg och Stjärnvik. Där berättade Ulla Engborg med inlevelse hur fyndigheten upptäcktes och hur det var att starta företaget "Gnejs I Bergslagen AB". Vajersågning eller tätborrning används för att få ut stenblocken.

Ulla Engborg Diamantvajer Vattenbegjuten sågad yta Närbild av gnejsen

1 Ulla Engborg berättar.
2 Diamantförsedd vajer används för att såga ut stenblock.
3 Med vatten på berget djupnar färgen och ett vackert mönster träder fram.
4 Närbild av den sågade ytan. De bågformade (sneda) strecken är märken efter vajersågen
.

2004 10 02-03
Mineralmässa i Västerås
Mässan i Västeråshallen är öppen kl 10:00-17:00 på lördagen och 10:00-16:00 på söndagen. För allmäna uppgifter - klicka på knappen MINERALMÄSSA i början eller slutet av denna websida.

2004 10 10
Exkursion till Knapptjärnsgruvan
Guide: Bengt Högrelius

Knapptjärnsgruvan ligger 2,5 km SO om Norn i södra Dalarna. Gruvan har brutits på en skarnig svartmalm, som ligger i anslut­ning till en betydande kalkstensinlagring i leptit. De viktigaste skarnmineralen är py­roxen, granat och aktinolit. Dessutom före­kommer hornblände och serpentin. I grov­kristallin kalksten har iakttagits 1-3 cm stora, gröna granater. Eftersom det finns tämligen mycket varp hoppas vi på god fångst .

Mötesplats och tidpunkt: Hedemora järnvägsstation kl 10.00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 220 km.

2004 10 20
Industrimineral (OBS programmen för oktober- och novembermöte har skiftats)
Arne Sundberg

Ur Sveriges berggrund bryts årligen omkring 10 miljoner ton industriella mineral och bergarter. Klart dominerande produkt är kalksten. Dolomit, skiffer (krossad), fältspat, kvarts/kvartsit, talk/täljsten och diabas bryts också för industriell förädling. I kvällens föredrag presenteras kända och några nyupptäckta förekomster av industriella mineral och bergarter samt något om brytning och förädling av dessa. Även brytning och förädling av nyttosten kommer att presenteras.

2004 11 17
Månadsmöte. Västra Mälardalsprojektet (OBS programmen för oktober- och novembermöte har skiftats)
Lars Persson, SGU

Tätortsprojektet Västra Mälardalen påbörjades år 2000 och avslutades i början av 2004. Följande geodiscipliner är involverade: berggrundsgeologi, bergkvalitet, maringeologi, geofysik (inklusive markmätning av radon, geokemi, hydrogeologi och jordartsgeologi.

Projektet omfattar kommunerna Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar, Kungsör och Köping. Arbetena inleddes år 2000 med berggrundskartläggning och grundvattenundersökningar. Under 2001 var aktiviteter rörande samtliga ämnesområden involverade. Den maringeologiska delen av projektet omfattar redan nu hela Mälardalen. Mera detaljerad geokemisk undersökning av Västerås tätort har utförts. För att täcka hela Mälardalsregionen, inklusive Stockholm-Uppsala, har nya projekt som täcker de östra delarna av Mälardalen startats fr o m 2003.

 

2004 11 20
Exkursion till Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Reseledare: Allan Ekberg

Utställningen ” Skatter från jordens inre ” bjuder på ”långväga meteoriter, gnistrande ädelstenar och mineral i alla regnbågens färger”. I utställningen finns fakta om allt­ifrån mineral i vardagen, i produkter som tandkräm och Falu rödfärg, till systematiskt arrangerade mineral.

Bussresa planeras, om tillräckligt många anmäler sig. Anmälan senast 1 november 2004.

Det blir subventionerad bussresa. Avfärd kl 0900 från Viksängsgården.

Toppkupolen på Naturhistoriska Riksmuseet
Toppkupolen på Naturhistoriska Riksmuseet

2004 12 15
Månadsmöte
Luciakaffe och auktion
Traditionsenligt firar vi Lucia och håller auktion på mineraler med oförliknelige Jan Thörnell som auktionsförrättare! Planerat är också en filmvisning.

Öppet Hus: Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.Komplettering 2014-maj-27 med länklista till olika års program.

Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2023 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)