VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2022

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

Precis som 2020 och 2021 måste vi även i år stryka en del av vårprogrammet. Medlemsmötena i januari, februari och mars utgår. Beträffande årsmötet lämnar styrelsen besked senare under våren.

2022-04-20 Medlemsmöte
Henrik Skogby/NHR:
Under jordskorpan – en översikt av jordens inre dynamik och uppbyggnad

Hans forskning som handlar om hur vatten-komponenter binds i olika mineral har en hel del kopplingar till jordens mantel. Han presenterar ett föredrag med en översikt över jordens inre och dess dynamik, med visst fokus på hur vatten i olika form lagras där och bidrar till plasticiteten och de inre geologiska processerna. Man kan säga att platttektoniken, geologins motor, drivs med hjälp av mantelns vatten.

2022-05-07
Exkursion Dannemora

Genom vår medlem Martin Sandströms försorg kan vi besöka Dannemora gruva och plocka mineral. Eventuellt kan gruvgeologen Mikael Meyer ställa upp och berätta om både gruvan och mineralen. Och så har en hemlig, mineralkunnig guide lovat att ställa upp.

Exkursionsledare Allan Ekberg.
Resans längd från Västerås tor ca 25 mil.

Samling kl 10 vid klockstapeln i Dannemora
Anmälan till Allan Ekberg, 070-798 15 71, senast 4/5.
Till exkursionen krävs skyddshjälm och varselväst, vilka VAGS kan hålla med. Du får gärna ta med egna attiraljer, ifall de känns bekvämare.

2022-05-18 Medlemsmöte
Åke Johansson:
Gamla och nya upptäckter i Stockholms södra skärgård

Åke Johansson från NHR berättar. Hans berättelse är en kombination av hur man gör uran-bly-dateringar och pågående forskning. Det handlar om ön Fjärdlång som är belägen öster om Ösrno i Stockholms södra skärgård, och nordnordöst om Utö med sin järnmalmsgruva och sina välkända och välbevarade vulkaniska och sedimentära bergarter.

2022-05-21
Exkursion Lovisagruvan
NYTT. Exkursionen är tyvärr inställd, nytt försök i höst.

Där har vi varit några gånger tidigare och alltid kommit glada tillbaka därifrån. Om omständigheterna tillåter kommer platschefen Mathias Stenlöv att ta hand om oss och berätta om gruvan.
Det finns roliga geologiska besöksmål i närheten såsom Håkansboda och veckstrukturer i skogarna i dess närhet.

Exkursionsledare Peter Fels.
Total körsträcka från Västerås tor ca 25 mil.
Anmälan till Peter Fels, 076-841 99 13, senast 18/5.
Till exkursionen krävs skyddshjälm och varselväst, vilka VAGS kan hålla med. Du får gärna ta med egna attiraljer, ifall de känns bekvämare.

2022-06-11
Årsmöte

Det från februari uppskjutna årsmötet börjar klockan 12. VAGS bjuder på förtäring i stil med mässans mingel.
Anmälan till Allan Ekberg eller Peter Fels, då vi vet hur många som kommer till minglet. Möteshandlingar skickades ut i februari/mars, till många med e-post, de andra med brev!


Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2022-08-20


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)