VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM hösten 2014

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2014-08-20
Månadsmöte
Allan Ekberg
Kristallografi del 1

Vid ordet kristaller far tanken gärna till något som glittrar. Det betyder något med ovanliga optiska egenskaper. Vi bekantar oss med fackuttrycken brytningsindex, dispersion, pleokroism mm. Sedan tar vi oss en titt på kristall som inte är kristall.

2014-09-03
Öppet hus
Kvällen ägnas åt förberedelserna inför VAGS mässa. Kom och hjälp till! Anmäl Dig gärna till Solbritt Evensson, tel. 021-182210.

2014-09-13 OBS Inställd, Länsstyrelsen har stängt museet samt för närvarande finns ingen malmhög vid gruvan
Exkursion till Zinkgruvan på Geologins Dag
Guide Sven Olof Niklasson
Vi träffas och ser på mineralmuseet i Åmmeberg kl. 10. Där guidar oss Sven Olof Niklasson (fina mineral finns att köpa!). Sedan bär det av till Zinkgruvas malmhögar där vi får information om gruvnäringen och mineralletning. Det går att göra fynd av diverse sulfider av bly, zink, koppar, kobolt och nickel. Slutligen besöker vi en hemlig fyndplats. Guidningen beräkas vara klar vid 16-tiden. De som återvänder till Västerås är hemma vid 18-tiden.

Tur och retur ca 30 mil.

2014-09-13 NYTT Geoligins Dag i Riddarhyttan
Även om VAGS utflykt blivit inställd så finns det andra geologievanemang denna dag
Geocentrums Vänner i Riddarhyttan står för följande:

Evenemanget varar mellan kl 10.00 och 14.00.
Klockan 12.00, nyinvigning av det restaurerade Hakspelet i Bastnäs. Tekniska museet närvarar. Detta är världens enda hakspel som står kvar på sin ursprungliga plats. (hakspel = gruvspel/en slags "hiss")
Info samt tipspromenad.
Visning av Röda Jorden samt mineralsamlingen i Sågstugan. (hänvisningsskylt till Sågstugan finns på väg 68 mellan Riddarhyttan och Källfallet)

2014-09-17
Månadsmöte
Linda Wikström från SGU
Geoturism och geoparker i Sverige
I en geopark arbetar man med att sprida geologisk kunskap och satsar på geoturism i större skala. Intresset för att använda geologin som flaggskepp i besöksnäringen och i marknadsföringen av olika områden har ökat i Sverige eftersom de geologiska förutsättningarna ofta är en del av ett områdes identitet.

2014-10-04--05
Mineralmässan i Västerås
Mässan presenteras på egen webbsida. Klicka här alternativt på knappen "Mineralmässa" i början eller slutet av denna sida.

2014-10-15
Månadsmöte
Peter Fels
Kristallografi del 2

Vem kom på vad? Lite historia kring kristallografins begrepp -- från Johannes Kepler till nästan nutid.

2014-10-25 ny aktivitet
Utflykt till gruvan Tuna-Hästberg och museet i Borlänge
Jan Lindsten och Peter Harström från Tunabygdens Geologiska Förening (TGF) guidar i gruvan. Räkna med att besöket tar några timmar. Efter gruvan besöker vi Geologiska museet med Stenparken och lekparken i Borlänge.

Gruvan är en av Bergslagens många järnmalmsgruvor som lades ner under 60- och 70-talen. Järnmalmen består av magnetit i kalksten och skarn som uppträder i uthålliga lager av varierande mäktighet omgivna av leptit, (metavulkanit). Lagren stryker i sydväst-nordost och stupar flackt 30-40 grader mot söder. Magnetiten från gruvan var eftertraktad på grund av sitt manganinnehåll, men man bröt även knebelit, ett järnmangansilikat i olivingruppen. Man tar sig ner i gruvan via en nybyggd trätrapp från dagen ner till 40- och 80-metersnivåerna. Gruvan är vattenfylld upp till ca 85-metersnivån.

Vi kommer att besöka orter och gruvrum och få en bild av hur malmerna bröts. På flera ställen har TGF tvättat väggarna så att mineral, bergarter och strukturer framträder tydligt. Vi kan se hur metamorfos, veckningar, förkastningar, gångbergarter påverkat de ursprungligen horisontella lagren av vulkanaska och karbonathaltiga sediment. Vi får en tredimensionell av gruvan i stort och smått. Du får plocka stuffer i måttlig mängd.

OBS: varma kläder, stövlar, hjälm, fick- eller pannlampa. Ta även med fika.

Samling: vid gruvan Tuna-Hästberg kl 10.00. Anmälan till Britta Bäckman tel. 021-41 94 71. Körsträcka ca 300 km.

2014-10-29
Öppet hus
Vi träffas för att städa efter VAGS mässa.

2014-11-119
Månadsmöte
Bertil Otter
Sydgrönland -- oförglömliga äventyr för mineralsamlaren

Bertil Otter från SAGS berättar om sina resor till södra Grönland, främst Ilimaussaq-massivet, samt de mineral som förekommer här. Många av dem har inte påträffats någon annanstans. Det intressantaste området domineras av nefelinsyeniter, och många mineral uppvisar stark fluorescens. Vi kommer att få se bilder av platser, stenletare, geologiska formationer och mineral.

2014-12-10
Månadsmöte
Luciakaffe och mineralauktion

Vi firar Lucia med Hasse Tranefors som leder auktionen på fina mineral.

Öppet Hus : Datum framgår av ovannämnda program. Då är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för kvällens program eller fri aktivitet.Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2015-02-12


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2023 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)