VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2017

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2017-01-17
Månadsmöte
Per Sanderford, VARF ( Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening, Åkesta)
Geologi i solsystemet
Per kommer att berätta om:
· Grundläggande om hur planeter bildas
· Merkurius med sin avskalade yta och järnkärna, vår största "dank"
· Venus: hetaste ytan i solsystemet och regn av svavelsyra, har fått en smäll och snurrar baklänges
· Månen: födelse, sammansättning, inre områden, varför olämpligt att bygga baser på ytan
· Mars: vattenstråk i sluttningar och mycket mera.

Per Sandeford hade förhinder så istället berättade Allan Ekberg om svenska grundämnen och framväxten av begreppet grundämne. I början av 1700-talet betraktades några metalloxider om en bas som kunde förenas med det hypotetiska ämnet flogiston och bilda en ny förening -- en metall. Järn i förening med ännu mera flogiston blev stål. I slutet av 1700-talet kom en kemisk revolution där flogistonet kastades på kemins skräphög. Mer än 20 grundämnen har svensk anknytning.

Vårvinter 2017
Grundkurs i geologi
Peter Fels
Peter leder sex sammankomster från februari till april. Anmälan till Peter Fels, 076-841 99 13, eller per e-post (finns i Litofilen).

Under fem kvällar i vår träffas vi i klubblokalen och studerar tillsammans mineral, bergarter och malmer. De flesta kommer faktiskt från Bergslagen. Det blir även kring-historier från gruvor och varphögar. Kursen är tänkt för både nybörjare och fortsättare som vill ta några nya steg i stenarnas underbara värld. 

Tider för träffarna publiceras i Medlems-litofilen i slutet av januari 2017, liksom hur man anmäler sig. 

2017-02-15
Årsmöte
Efter ett kort medlemsmöte och fika tar årsmötesförhandlingarna vid. Underlaget till dem – dagordning, räkenskaperna, budget med mera – finns i Medlemslitofilen som skickades ut den 2:a februari. Motioner lämnas till styrelsen i god tid före mötet (senast dock två veckor före mötet).

2017-03-15
Månadsmöte. Detta möte äger rum på stadsbiblioteket och består av två delar
1) Föredrag av Jonas Pavletic, Dykning i Sala Silvergruva
2) VAGS firar 40år

Föredrag
Grottdykning är inget för den med svaga nerver. Dykarna i Sala silvergruva startar 155 meter under marken och ger sig in i klaustrofobiska gångar – utan fungerande kompass. Den som vill utforska platser som haft färre besök än månen och som är äventyrlig av sig kanske ska testa grottdykning. I Sala silvergruva pågår det grundkurs i grott-dykning. Vattenytan är på 155 meter under marken och klimatet är det samma året om med en vattentemperatur på två grader.

Krävande för psyke och kropp:
För att kunna delta behövs dykcertifikat för öppet vatten, att man är frisk och i bra form, för grottdykning är krävande för både psyket och för fysiken. – Vi har passager där det är berg mot bröstet, berg mot ryggen så man får i princip ålar sig igenom till enorma salar, berättar grottdykarinstruktör Jonas Pavletic entusiastiskt. Grottdykare har dubbla regulatorer, deras dräkter tål kyla bättre och lamporna ligger på större kapacitet än helljuset på en bil. Som i all dykning är säkerhet och kunskap A och O. Dykkompassen fungerar inte felfritt i Sala silvergruva på grund av magnetism, så för att orientera sig lägger dykarna ut linor och använder dem som referenser.

Fotspår och hovavtryck:
Miljöerna som vi dyker i här har grävts ut på 1500- och 1600 talet, så har man tur kan man se fotspår av människor och hovavtryck från hästar i bottensedimentet.  Om man bara tar sig tid när man är där nere så finns det alltid nya saker att se, berättar Jonas.

VAGS 40år
VAGS bildades på våren 1977 och är alltså en 40 år gammal förening detta år. För att fira vårt kära sällskap lägger vi ett spännande föredrag på Stadsbiblioteket och hoppas att vi attraherar en ny publik. Vi hoppar nog över de sedvanliga förhandlingarna, men före fikat/minglet är det tänkt att de som varit med tillräckligt länge kan bjuda på en KAVALKAD av minnen – kanske berättelser, kanske bilder, kanske en filmsnutt. För att kunna planera behöver vi veta hur många som kommer. Var god meddela därför Conny Svahn senast den 8/3 på telefon 0733-878917 eller på e-post conny.svahn@gmail.com.

2017-04-19 Medlemsmöte
Geologisk kartering i Sala socken
Bengt Högrelius

Sala socken är den del av Sala, som inte faller inom gränsen för Sala stad. Socknen har även kallats för Sala landsförsamling och sträcker sig N – NE från den gamla sockenkyrkan upp till Enåker – Möklinta. Silvergruvan i Sala känner alla till men att det förekommit en hel del verksamhet i Sala socken är mindre känt. Det finns en hel del gamla gruvhål i socknen och på 1800-talet hade Molnebo bruk ett stort antal järngruvor i trakten. Denna verksamhet upphörde dock på 1880-talet, då Molnebo bruk gick i konkurs. Genom åren har dock många företag varit intresserade av området och det har lagts miljoner på prospektering. Det geologiska underlaget har inte varit alltför bra och därför har jag ägnat ganska mycket tid åt att förbättra detta. Det kan vara bra för en pensionär att underhålla sig med att vandra i naturen och samtidigt notera vad man ser. Frisk luft och motion både för kropp och själ är aldrig fel.   Detta är en presentation av innehållet i min betraktelse.

Bengt använder appen Rocklogger i mobiltelefonen som ger platsens läge i form av koordinater men även strykning (riktning) och stupning (lutning) på geologiska element. Han har därför kunnat korrigera på kartan felplacerade gruvhål. Antagligen hade gruvorna ursprungligen lokaliserats med hjälp av kompass men fått missvisning på grund av magnetiska störningar - det var ju järngruvor i många fall. Ett annat fel var att kartan angav kalkförekomster på några platser men där hittade Bengt ingen kalk. Däremot var bergarten på plats av sådan art att det passade med talk.

2017-05-06
Exkursion
Exkursion till Zinkgruvan
Exkursionsledare är Sven Olof Niklasson
Zinkgruvans geologi och mineral finns beskrivna i Litofilen 2011/1. Till Zinkgruvan är det ca 51 mil från Västerås. Vi träffas klockan 10 i Sven-Olof Niklassona Mineralmuseum i Åmmeberg.Det ligger i en före detta kvarn, parkeringsplats finns. Några av oss har säkert redan varit där, men det är ändå nytt eftersom det dels är nyrenoverat, dels ständigt uppdateras med nya spännande mineralfynd. Det finns möjlighet att utöka samlongarna! Efter detta besök åker vi under Sven-Olofs ledning till gruvans malmhögar. Blyglans finns liksom kopparmineral samt koboltsulfider. Har du egen hjälm som du trivs med tar du den med dig, annars har VAGS hjälmar och varselvästar. Finns tid och behov guidar Sven-Olof oss till andra fyndplatser i närheten. Anmälan senast 3/5 till peter.fels@gmail.com eller 076-841 99 13.

2017 mitten av maj
Jubileumsresa med buss
Ett resmål som undersökts är att besöka Dresden och Freiberg i Tyskland. I de inledande kontakterna med en resebyrå pekade priset tyvärr att bli allt för högt vid den valda tidpunkten. Andra alternativ har undersökts men inget tidsmässigt eller prismässigt har hittats. Arrangemanget är inställt.

2017-05-17
Månadsmöte
PROGRAMÄNDRING: S Ekwall har förhinder så i stället kommer Peter Fels att berätta om jordbävningar.
Suzanne Ekwall
Med Mindat i Myanmar
Vår styrelsemedlem Suzanne Ekwall var under 2016 (2/11- 12/11) på en Mindat-konferens i Myanmar (fortfarande mera känt som Burma). Hennes föredrag är för det första en spännande reseberättelse, men så bjuder det också på berättelser om stenletaräventyr och på referat från konferenserna. Mindat skapades för ca 25 år sedan som databas för mineral (drygt 5000 nu) och mycket som hänger ihop med dem, t. ex.bilder och fyndlokaler.

Annons
2017-05-20–21 och 2017-05-27–28
AMETISTEN SMYCKEN OCH MINERAL UPPHÖR

Ametiststuff

Utförsäljning kl 10-16

Säljer även ut delar av min privata mineralsamling.

Skultuna Brännungsbacken 1
Kolhuset närmast Brukshotellet.
59° 43' 5.77" N 16° 25' 15.13" E

Tel 070 2325718
Jim Anstett


Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2017-08-23


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)