VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2005

2005 01 19
Månadsmöte
Från Istidskust till Mälarvik - en vy över jordarnas och landskapets framväxt.
Johan Norlin
Johan berättar om vad som hänt efter senaste istiden i kvartärgeologiskt hänseende, framför allt i Västmanland.

Johan Norrlin nämnde att den äldre svenska benämningen krosstensgrus är en utmärkt beskrivning av morän. När den senaste inlandsisen smälte, var berggrunden så nedtryckt att västeråstrakten låg under havsytan (här ca 160 m). Landsberget söder om Fagersta var då yttersta skäret i havet och så att säga närmsta land.

Johan undervisar på Walldorfskolan. I skolans pedagogik ingår att eleverna tar fram sitt eget undervisningsmaterial.

Porträtt av Johan NorrlinSten med isräfflorUndervisningsmaterial från Walldorfskolan

1 Johan Norrlin.
2 Isräfflor ses vanligtvis på berghäll, men här på 2 dm sten.
3 Från Walldorfskolans undervisningsmaterial, geologiska processer ger olika jordarter som ger olika växtlighet.

2005 02 16
Årsmöte/Månadsmöte
Bergarter
Frej Sandström

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Frej att berätta om bergarter.

Bergarterna indelas i tre grupper: magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter. De som bildas direkt ur magmor kallas magmatiska. De geologiska processerna pågår ständigt om än långsamt, vilket gör att redan bildade bergarter förändras både till mineralsammansättning och till utseende. Processerna ger upphov till sedimentära och metamorfa bergarter.

Frej gav en systematisk genomgång och visade många exempel på olika bergarter.

Porträtt av Frej SandströmEn polerad stuff med polerad ignimbritisk porfyrKors-skiktning i kvartsitGrovkornig diabas
1 Frej Sandström.
2 Vulkanaska som pressas samman i varmt tillstånd kan ge ett strimmigt utseende som här i (polerad) ignimbritisk porfyr från Dalarna.
3 Sand som avsatts i deltaområde kan uppvisa kors-skiktning. Sandsten förtätad till kvartsit, Dalarna.
4 Det är vanligt att diabas är så finkornig att det behövs mikroskop för att se fältspatens filtartade listverk. Diabasen är då mörkt grå. Men det finns även diabas där kornen syns med blotta ögat. Klotets storlek ca 10 cm.

2005 03 16
Månadsmöte Programändring
Tema Island
Peter Fels och Hasse Tranefors

Bengt Högrelius var bokad för marsmötet men har fått förhinder. I stället kommer Peter Fels och Hasse Tranefors att visa islänska mineral och bilder från Island.

Peter Fels berättade att pelarbasalt inte alltid ger 6-kantigt mönster samt att vatten och värme kan få tuff att bilda en bergart på några år. Hasse Tranefors nämde att zeoliter (på islänska Geislasteinar) hittas främst i öster men även något norr om Reykjavik vid Hvalfjörður. Zeoliter kan bildas där temperaturen har varit mellan 50 till 230 grader C.

I Geologiskt forum nr 41, mars 2004, finns en artikel om islänska zeoliter. GF ges ut av Geologiska Föreningen, http://www.geologiskaforeningen.nu

Porträtt av Peter FelsPorträtt av Hasse TraneforsVisning av islänska bergarter Bokstudie och visning av Hasses islänska mineralLavaMesolit
1 Peter Fels som för tillfället tittar i sina noteringar.
2 Hasse Tranefors.
3 Peter Fels visar islänska bergarter.
4 Hasse Tranefors visar litteratur och islänska mineral.
5 Ett stycke islänsk lava.
6 Mesolit.
>

2005 04 20
Månadsmöte

Miljöproblem relaterade till gruvor

C J Carlbom

C J är geolog vid länsstyrelsen och har tagit fram en rapport om miljöproblemen vid gamla gruvor. Denna rapport presenterar han för oss ikväll.

CJ beskrev arbetet med att inventera och risk-klassa förorenade områden. I Västmanlands län har 14 gruvobjekt inventerats, i Norberg, i Sala och i Skinnskatteberg. Prioriterade områden i länet är Nya Kolingsbergsfältet, Nya Morbergsfältet och Källfallsfältet.

Frej Sandström och CJ Carlbom
Frej Sandström i samspråk med CJ Carlbom.

2005 05 07
Exkursion till Stingtorpet och Hårsbäcksdalen
Guide: Kjell Eklund
Kjell, som är kommunekolog i Sala kommun, tar oss med på en utflykt till Stingtorpets grustag, där vi studerar rullstensåsens bildningssätt. Därefter åker vi till Hårsbäcksdalen, som utgörs av en upp till 20 meter djup ravin med frodig vegetation som Örsundaån skurit genom Enköpingsåsen. Området är naturreservat.

Mötesplats och tidpunkt: Stingstorpets grustag, väg 67, ca 5 km norr om Heby, kl 10.00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 90 km.

Vi var bara tre personer som kom till denna utflykt. Vi träffade kommunekologen i Sala, Kjell Eklund, hans fru och deras fyra små hundar, i Stingtorpets grustag norr om Heby i Enköpingsåsen. Där studerade vi de olika skikten i avlagringarna, som skiljer sig från Badelundaåsen, det finns bl a ingen porfyr här. Därefter for vi till Hårsbäcksdalen, ett naturskyddat område, där Örsundaån har skurit sig ner i Enköpingsåsen och bildat en 20 meter djup ravin. Åsgenombrytningen pågår fortfarande, det ser man av rasen från ravinkanten. De stora träden som rasat ner får ligga kvar i vattnet och bilda grogrund för många svamparter och insekter. Ravinen prunkade av vitsippor och blåsippor. Vi såg blommande tibast och gullpudra m m. Promenaden runt ravinen är 3,7 km lång. Vi hade alla sorters väder också: solsken, mulet, regn, hagel och åska! En spännande utflykt!
Vid pennan: Solbritt Evensson
.
Kjell Eklund med hund
Kjell Eklund i samspråk med Eric Lundberg och MarianneMeilink. Foto: Solbritt Evensson

2005 05 18
Månadsmöte
Algruvan
Åke Andersson
m fl
Åke och medlemmar i Dingtuna Hembygdsförening berättar om sin forskning om vår närmsta gruva, molybdengruvan i Lillhärad.

2005 05 19
Exkursion till Algruvan
Guide: Åke Andersson m fl
Denna torsdagskväll leder Åke och hans kamrater från Dingtuna Hembygdsförening oss på en utflykt till Algruvan, där de visar oss vad deras forskning har givit för resultat.

Mötesplats och tidpunkt: Parkeringen vid Vallby Friluftsmuseum i Västerås, kl 18:00
Sträcka från Västerås ToR: ca 30 km.

Trots en regnskur före avfärden från Vallby mötte närmare 20 personer upp vid väg 66, NV om Lillhärad. På plats visade Åke Andersson var krossverk, transformator mm varit placerade och även var det numera täckta gruvschaktet ligger. Några letade och fann molybdenglans, det mineral som en gång var föremål för gruvbrytningen.

Åke AnderssonTäkt schaktSiv PerssonKaffe för J Törnell och B Andersson
1 Åke Andersson.
2 Ovanpå locket till schaktet.
3 Siv Persson letar molybdenglans.
4 Jan Törnell och Birger Andersson styrker sig med kaffe.

2005-05-29- -06-01 (OBS datum, i Litofilen nämns fel månader).
Bussresa till Norrland
Reseledare: Frej Sandström
Kompletterande uppgifter 2005-04-02 är skrivet i blått
Vi tänker arrangera en bussresa till i stort sett samma mål som år 2004 då vi hade svårigheter att komma in på några ställen. Budet vi fick då var att vi skulle undvika helger och klämdagar.

Vi åker från Västerås tidigt på söndag morgon 2005-05-29 kl 8:00 och är tillbaka på onsdag kväll 2005-06-01. Vi kan utnyttja två vardagar för besök på olika fyndigheter i området och kommer att besöka fyndplatser från Malå i väster till Skellefteå i öster. Storliden är fortfarande huvudmålet. Där man kan hitta kopparkis, arsenik och pyrargyrit. Andra tänkbara exkursionsmål finns i trakten av Malå. I närheten av Skellefteå finns flera intressanta lokaler såsom Varuträsk. Vi skall också försöka få tillstånd att besöka någon guldgruva – det finns flera att välja på. Tyvärr har Björkdalsgruvan nu lagts i malpåse och är därför ett osäkert mål.

Inkvartering sker i stugor med normalt fyra bäddar per stuga (Malå Camping och Skellefteå Camping). Om någon önskar bo i egen stuga kan detta eventuellt tillgodoses för en tilläggskostnad. Kostnad för buss plus inkvartering är 1250:- per person. Kostnad för mat tillkommer. Det finns möjlighet att på Malå Hotell köpa frukost för 55:- och lunchpaket för 65:-. Här kan man även äta middag för 85:-. OBS Frukost och lunchpaket i Malå måste beställas i samband med betalningen för resan. Kom ihåg att ta med egna lakan och örngott.

Detaljerat program utsänds till dem som senast 2005 02 21 anmält intresse att delta. Maj-Britt Porsander tar emot anmälan på tfn 021-35 40 06.

Betala till VAGS's postgirokonto 270513-5 senast 2005-05-01 (namnändring till plusgirokonto är på gång).

Vid den nyligen öppnade gruvan Storliden (produktionsstart 2002) fanns det gott om mörkt zinkblände, ibland vackert späckad med kopparkis. Många gjorde fynd av högblanka arsenikkiskristaller. Flera hittade ett mörkt, bubbligt och tungt mineral tillsammans med kalcit. Inte särskilt vackert men åtråvärt, för här handlar det om ett så sällsynt mineral som gedigen arsenik (gedigen arsenik är i sig tennvit men vad man först såg, var närmast svart).

På tisdagen åkte vi till Kristineberg, Sveriges djupaste gruva, verksamhet på nivån 1170 meter under markytan. Vi blev väl mottagna och fick en fin exposé över gruvan och företaget Boliden som driver gruvan (för allmän info, börja med startsidan http://www.boliden.se och fortsät sedan med exempelvis fritextsökning). Kristineberg togs i drift 1940 och en lång (världens längsta) linbana byggdes för malmtransport. Numera körs malmen från Kristineberg och andra satelitgruvor till kross och anrikning i Boliden med lastbil. Maffiga fordon som lastas med 50 ton i ett nafs.

Resans sista mål var mineralparken i Varuträsk med välkänd och mineralrik litium-cesium-pegmatit. Särskilda regler gäller för att samla mineral, se under http://geonord.org/varutrask/index.html .

Gedigen arsenik på kalcitRaimo Wuollert guidar vid malmlagretMalm lastas på bilDeltagarna i VAGS:s norrlandsresa
1 Gedigen arsenik i stuff från Storliden. Foto: Frej Sandström.
2 Minerlsök vid malmlagret i Kristineberg. Foto: Frej Sandström.
3 Här lastas malm för vidare transport till Boliden. Foto: Frej Sandström.
4 Nästan alla deltagare på en varphög i Varuträsk. Frej Sandström saknas eftersom han tog bilden.


Öppet Hus: Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.Komplettering 2014-maj-29 med länklista till olika års program.

Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2023 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)